Partnerzy


Wydział Matematyki i Informatyki UAM ściśle współpracuje z firmami z branży IT, aby zapewnić swoim studentom różnorodną i aktualną wiedzę, dostosowaną do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy.

AllegroTech_fin

Allegro pełne pomysłów

Powstaliśmy w 1999 roku, tworząc polski e-commerce od zera. W ciągu 15 lat staliśmy się częścią globalnej struktury, która zarządza 75 serwisami w 17 krajach na 3 kontynentach. Od początku przyświeca nam ten sam cel – radość kupowania i sprzedawania online. Dzisiaj społeczność Allegro w Polsce liczy 12,5 mln Użytkowników.

Nad rozwojem i bezpieczeństwem Allegro czuwamy w zespole blisko 1500  pracowników. Dajemy naszym Użytkownikom najlepsze narzędzia: sprzedawcom dotarcie do gigantycznego rynku bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych, a kupującym największy sklep w naszej części Europy.

Allegro pełne technologii

Podążając za potrzebami naszych Użytkowników udostępniamy te usługi również za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Za wszystkim stoi zaawansowana technologia dotykająca kluczowych obszarów: Big Data, Security czy Mobile oraz zwinne praktyki rozwoju oprogramowania. Dzielimy się naszą wiedzą na blogu technicznym, podczas wykładów na konferencjach i uczelniach, poprzez uczestnictwo w meetup’ach społeczności developerskich oraz za pomocą Allegro Open Source. W tym celu powstała marka Allegro.tech, by za jej pomocą świat dowiedział się kim jesteśmy i co robimy. Jest to marka najwyższej klasy inżynierów pracujących w naszej firmie. Więcej na:http://allegro.tech

logo apollogic

Firma Apollogic jest rozpoznawana na rynku europejskim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu analityki biznesowej, zarządzania informacją, optymalizacji procesów biznesowych, a także znana z wysokich kompetencji w tworzeniu dedykowanych aplikacji mobilnych i wieloplatformowych. Apollogic świadczy usługi zarówno w zakresie funkcjonalnym jak i technicznym m.in. w obszarach ERP, CRM i SRM, bazując na rozwiązaniach takich producentów, jak: SAP, Oracle, Microsoft. Firma rozwija także nowoczesne produkty SAP Fiori oparte na technologii SAPUI5. W obszarze zainteresowań Apollogic leżą również najnowsze technologie, takie jak tematyka związana z Big Data oraz koncepcje Internet of Things. Naszą specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie rynkowe potwierdzają liczne narody m.in. Lider IT 2014 w kategorii BI Trends, Poznański Lider Przedsiębiorczości 2014, Gepard Biznesu 2015, 2013, 2012 i 2011 oraz Zwycięstwo na SAP Demo Jam w Maastricht.

W Apollogic, najcenniejszym zasobem jest kapitał ludzki, dlatego:
– realizujemy potrzebne i ważne zadania, dające zawodową i osobistą satysfakcję,
– dzięki zachowaniu harmonii między pracą a życiem prywatnym, budujemy trwałe relacje i znajdujemy przyjemność z wykonywania nowych zadań,
– tworzymy indywidualne relacje oparte na szacunku i wsparciu nieszablonowego myślenia,
– motywują nas ambitne przedsięwzięcia i wyzwania,
– zapewniamy warunki do rozwoju – podstawy wiedzy, pewności i otwartości.

Jesteśmy zespołem ludzi o różnych kompetencjach, którzy patrząc z wielu perspektyw tworzą spójne rozwiązania.

Więcej o firmie na naszych profilach w serwisach Facebook oraz LinkedIn.

Print

GFT to międzynarodowa firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań technologicznych dla biznesu, wspierających rozwój sektora finansowego, ubezpieczeń i przemysłu. Zespół światowej klasy specjalistów GFT łączy umiejętność pracy w regulowanych środowiskach z kompetencjami w obszarze chmury, sztucznej inteligencji czy Internetu Rzeczy. Wysokie kwalifikacje ekspertów firmy potwierdzają certyfikacje czołowych operatorów chmurowych: Google, AWS i Azure.

Dzięki wiedzy zgromadzonej podczas wieloletniej współpracy z globalnymi klientami oraz silnym parterstwom, GFT bezpiecznie przeprowadza klientów przez proces biznesowej zmiany i zapewnia optymalizację kosztów. Odpowiednia skala pozwala firmie angażować się w projekty zgodnie z zasadą „Big enough to deliver, small enough to care”. Firma powstała w 1987 roku Niemczech. Obecnie jest zlokalizowana w 15 krajach i zatrudnia niemal 6 000 osób, z czego ponad 850 w Polsce – w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Krakowie.

 

gft.com/pl

facebook.com/GFTPolska

logo IBM

IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

Zaawansowane technologie przekładamy na wymierne korzyści dla naszych klientów poprzez profesjonalne rozwiązania i usługi, dostępne na całym świecie.

Więcej na http://www.ibm.com/ibm/pl/pl/.

logo neptis

Neptis S.A. jest dostawcą i operatorem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię GPS/GPRS. Flagowym produktem firmy jest system Yanosik, asystent kierowcy, z którego codziennie korzystają setki tysięcy użytkowników. Rozwiązanie pozwala użytkownikom informować się o sytuacji na drodze, ostrzegać o zagrożeniach i z ominięciem korków nawigować do celu.

Firma stała się także rynkowym liderem w zakresie świadczenia usługi monitoringu pojazdów dla sektora MSP. Dostarcza zarówno rozwiązania terminalowe wykorzystujące technologię GPS/GPRS, jak dedykowane aplikacje dostępne na urządzenia mobilne.

W 2014 roku firma Neptis S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wejście na giełdę okazało się sukcesem – jednym z najlepszych na parkiecie NewConnect.

PearsonLogo_Primary_Blk_RGB - web
Pe­ar­son IOKI to oko­ło 160-oso­bo­wy ze­spół zaj­mu­ją­cy się two­rze­niem plat­form i ma­te­ria­łów e-le­ar­nin­go­wych wspie­ra­ją­cych na­ukę ję­zy­ka an­giel­skie­go. Je­ste­śmy czę­ścią gru­py Pe­ar­son – mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji z po­nad 200-let­nią hi­sto­rią, co daje nam moż­li­wość pra­cy nad pro­duk­ta­mi o glo­bal­nym za­się­gu, jak i re­al­ne­go kształ­to­wa­nia przy­szło­ści edu­ka­cji na świe­cie. Nasz ze­spół skła­da się z dzia­łów IT, Con­tent Cre­ation, Ef­fi­ca­cy Ana­li­tycs, Sup­port oraz jed­no­stek wpie­ra­ją­cych (Ad­mi­ni­stra­cja, HR, Fi­nan­se). Pracujemy w środowisku międzynarodowym, dzieląc naszą pracę między biura grupy Pearson zlokalizowane na całym świecie. W Pearson IOKI rozwijamy aktualnie kilka projektów, które prowadzimy w oparciu o metodykę Agile SCRUM.

Nasz dział IT, będący częścią Pearson English Technology, zatrudnia obecnie w Poznaniu ponad sto osób. Tworząc oprogramowanie, dostarczamy rozwiązania, które są skalowalne i testowalne. Po stronie przeglądarki korzystamy z frameworka Angular. Wykorzystujemy ES6, SASS, korzystając równocześnie z możliwości, które daje HTML5. Podczas rozwoju produktu współpracujemy ściśle z zespołem UX podczas licznych warsztatów lub codziennych spotkań. Oprogramowanie po stronie serwerowej tworzone jest w językach PHP5 (Symfony), Java (Spring), C# (.NET) oraz JavaScript (NodeJS). Programiści współpracują przy użyciu narzędzi GIT i Gerrit. Wykorzystywane są również narzędzia wspomagające Continuous Integration oraz Continuous Delivery.

W myśl hasła Pearsona “Always Learning” stawiamy na rozwój. Chętnie uczestniczymy w licznych szkoleniach oraz konferencjach w kraju i za granicą. Również w codziennej pracy systematycznie poszerzamy nasze umiejętności dzięki nowym zadaniom i różnorodnym obowiązkom.

Więcej o firmie na Facebook oraz LinkedIn.

logo roche

Roche – KIM JESTEŚMY
Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka. Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.

ROCHE Global IT SOLUTIONS

Innowacja w Roche to nie tylko opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych leków i narzędzi diagnostycznych, ale też technologie i przetwarzanie informacji. Badania, rozwój, produkcja i dystrybucja nowoczesnych leków, zwłaszcza biotechnologicznych, nie byłyby możliwe bez zastosowania zaawansowanych systemów informatycznych, które znacznie poprawiają dostęp do informacji i podnoszą efektywność analizy danych. W Warszawie i Poznaniu funkcjonuje dział Global Roche IT Solutions. Dostarczamy innowacje w zakresie budowania i utrzymywania systemów informatycznych na rzecz oddziałów Roche na całym świecie. Obecnie w Global Roche IT Solutions pracuje ponad 400 osób. Realizujemy projekty w oparciu o najnowsze dostępne technologie ponieważ wierzymy, że aby sprostać wyzwaniom naszego biznesu, musimy być zawsze o krok do przodu.

DLACZEGO WARTO?

W Roche Global  IT Solutions inspirujemy zmiany na lepsze. Tworzymy innowacyjne oprogramowanie, które obejmuje m.in.:
– aplikacje wspierające badania kliniczne nad nowymi lekami,
– programy, które pozwalają na produkcje leków w bezpiecznych warunkach,
– systemy optymalizujące wewnętrzne procesy firmy,
– platformy do budowy portali internetowych dotyczących chorób oraz leków.

Poznaj nas i dowiedz się więcej: www.it.roche.pl.

Odwiedź nasze profile: LinkedIn, Facebook, Twitter i MeetUp.

TomTom created the easy-to-use navigation device, one of the most influential inventions of all time. Since then, we have grown from a start-up, into a global technology company.

We design and develop innovative navigation products, software and services, that power hundreds of millions of applications across the globe. This includes industry-leading location-based and mapmaking technologies, embedded automotive navigation solutions; personal navigation devices and apps, and the most advanced telematics fleet management and connected car services.

Combining our own R&D expertise with business and technology partnerships, we continue to shape the future, leading the way with autonomous driving, smart mobility and smarter cities.

Headquartered in Amsterdam with offices in 37 countries, we offer advanced digital maps that cover 142 countries and 33 territories, and our hyper-detailed and real-time TomTom Traffic information service reaches more than five billion people in 69 countries.

To read our story, visit www.tomtom.com