Matematyka


Absolwent, który ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, gdy posiada dyplom studiów drugiego stopnia.

 

 • Studia dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole.
 • Czas trwania studiów – 3 semestry (405 godzin)
 • Kwalifikacja na podstawie efektów uzyskanych w zakresie dotychczasowego wykształcenia z matematyki (90 godzin przedmiotów matematycznych)
 • Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Siatka godzin

Opłaty

 • Opłata za semestr wynosi 1700 zł

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom ukończenia Uczelni
 3. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
 4. Ksero dowodu osobistego
 5. Zdjęcie
 6. Ksero indeksu albo suplementu

Praktyki