Informatyka stosowana


Studia obejmują m.in. elementy następujących dziedzin: algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych czy infrastrukturę sieciową.

Cel studiów

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w programowaniu informatycznym i dalszym samokształceniu się. Tok studiów obejmuje m.in. programowanie, wirtualizację, algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych, czy infrastrukturę sieciową. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Informatyka Stosowana” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin.  Wymóg 90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Czas i miejsce

Studia będą trwać rok (dwa semestry), począwszy od października 2016 roku. Zjazdy planowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Opłaty

Opłata za semestr studiów wynosi 2450 zł. Opłatę można wnosić w całości lub w ratach.

Zasady naboru

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin.  Wymóg 90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Dodatkowo o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zajęciowe będą liczyć około 20 osób.

Wymagana wiedza

Od uczestników, którzy zaliczyli na ukończonych studiach co najmniej 90 godzin przedmiotów informatycznych, oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej.

Płatność

Opłata za semestr studiów wynosi 2450 zł. Opłatę można wnosić w całości lub w ratach.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • zdjęcie
  • zaświadczenie o odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych

Zgłoszenia

Dokumenty można składać w sekretariacie UAM ZOD w Pile (ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, pila@amu.edu.pl, tel. 61-829-3451/3452) oraz w dziekanacie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (ul. Umultowska 87, tel. 61-829-5303).

Regulaminy

Semestr I


Algorytmy i struktury danych
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański 

Matematyczne podstawy informatyki
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych informacji o charakterze teoretycznym leżących u podstaw informatyki. Ze względu na zróżnicowane (to jest niekoniecznie matematyczne, informatyczne bądź techniczne) wykształcenie uczestników zajęć, będą one prowadzone bez kładzenia nacisku na pełną formalizację wprowadzanych pojęć i dowodzenie formułowanych twierdzeń. W miejsce tego materiał o charakterze teoretycznym będzie zaraz po jego wprowadzeniu ilustrowany przykładami a zadania, pod kontrolą prowadzącego, rozwiązywane będą przez słuchaczy wspólnie, w małych grupach. Zajęcia odbędę się w trzech, 5-cio godzinnych blokach, bez podziału na część wykładową i ćwiczeniową. Zaliczenie przedmiotu udzielane będzie na podstawie przesłanych drogą mailową rozwiązań podanych po zakończeniu kursu zadań. Na ocenę wpływ będzie miało nie tylko poprawne rozwiązanie podanych zadań ale także jakość tekstu matematycznego wytworzonego w dowolnie wybranym przez słuchaczy edytorze.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski


Podstawy programowania
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

Technologie internetowe
Prowadzący: mgr Tomasz Piłka, Patryk Gruszka (STX)

Bazy danych
Prowadzący: mgr Tomasz Piłka

System operacyjny LINUX
Prowadzący: Paweł Kucmus (STX)

Semestr II


Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Prowadzący: dr Michał Ren

E-gospodarka
Prowadzący: dr Michał Ren

Inżynieria oprogramowania
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marek Wisła

Programowanie
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

Sieci komputerowe

Wirtualizacja

Aspekty prawne

man-303792_640

Patryk Gruszka (STX)

m_kandulski

Maciej Kandulski (UAM)

Maciej Kandulski jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Ze studentami informatyki prowadzi zajęcia z logiki oraz teorii automatów i języków formalnych. Zajmuje się gramatykami formalnymi służącymi do opisu języka naturalnego.

man-303792_640

Paweł Kucmus (STX)

man-303792_640

Tomasz Piłka (UAM)

man-303792_640

Michał Ren (UAM)

SzymanskiN

Jerzy Szymański (UAM)

Marek Wisla (UAM)

Marek Wisła (UAM)

Marek Wisła oprócz pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM posiada 20 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji IT w obszarze ERP na stanowiskach R&D i application designer. Odpowiedzialny za projektowanie, produkcję i wdrażanie systemów klienckich opartych na bazach relacyjnych, m.in. w zakresie optymalizacji procesów związanych z raportowaniem w złożonych bazach relacyjnych, elektronicznej wymiany danych, automatyzacji procesów logistycznych.

Wspierają nas:

  • Miasto Piła
  • STX Next
  • Philips – Polska
  • Invest Park
  • ASTA-NET
SzymanskiN

prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

Kierownik Studiów

E-mail: jesz@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-5397

Telefon do dziekanatu: 61 829-5303