Informatyka stosowana


Studia obejmują m.in. elementy następujących dziedzin: algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych czy infrastrukturę sieciową.

Cel studiów

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności przydatne w programowaniu informatycznym i dalszym samokształceniu się. Tok studiów obejmuje m.in. programowanie, wirtualizację, algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych, czy infrastrukturę sieciową. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Informatyka Stosowana” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin.  Wymóg 90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Czas i miejsce

Studia będą trwać rok (dwa semestry), począwszy od października 2016 roku. Zjazdy planowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Opłaty

Opłata za semestr studiów wynosi 2450 zł. Opłatę można wnosić w całości lub w ratach.

Kolejny edycję studiów planujemy rozpocząć od października 2017 r.

Zasady naboru

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin.  Wymóg 90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Dodatkowo o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zajęciowe będą liczyć około 20 osób.

Wymagana wiedza

Od uczestników, którzy zaliczyli na ukończonych studiach co najmniej 90 godzin przedmiotów informatycznych, oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej.

Płatność

Opłata za semestr studiów wynosi 2450 zł. Opłatę można wnosić w całości lub w ratach.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • zdjęcie
  • zaświadczenie o odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych

Zgłoszenia

Dokumenty można składać w sekretariacie UAM ZOD w Pile (ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, pila@amu.edu.pl, tel. 61-829-3451/3452) oraz w dziekanacie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (ul. Umultowska 87, tel. 61-829-5303).

Regulaminy

Semestr I


Algorytmy i struktury danych

Matematyczne podstawy informatyki

Podstawy programowania

Technologie internetowe

Bazy danych

System operacyjny LINUX

Semestr II


Bezpieczeństwo systemów komputerowych

E-gospodarka

Inżynieria oprogramowania

Programowanie

Sieci komputerowe

Wirtualizacja

Aspekty prawne

man-303792_640

Patryk Gruszka (STX)

m_kandulski

Maciej Kandulski (UAM)

Maciej Kandulski jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Ze studentami informatyki prowadzi zajęcia z logiki oraz teorii automatów i języków formalnych. Zajmuje się gramatykami formalnymi służącymi do opisu języka naturalnego.

man-303792_640

Paweł Kucmus (STX)

man-303792_640

Tomasz Piłka (UAM)

man-303792_640

Michał Ren (UAM)

SzymanskiN

Jerzy Szymański (UAM)

Marek Wisla (UAM)

Marek Wisła (UAM)

Marek Wisła oprócz pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM posiada 20 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji IT w obszarze ERP na stanowiskach R&D i application designer. Odpowiedzialny za projektowanie, produkcję i wdrażanie systemów klienckich opartych na bazach relacyjnych, m.in. w zakresie optymalizacji procesów związanych z raportowaniem w złożonych bazach relacyjnych, elektronicznej wymiany danych, automatyzacji procesów logistycznych.

Wspierają nas:

  • Miasto Piła
  • STX Next
  • Philips – Polska
  • Invest Park
  • ASTA-NET
SzymanskiN

prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

Kierownik Studiów

E-mail: jesz@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-5397

Telefon do dziekanatu: 61 829-5303