Informatyka i technologie informacyjne


Rekrutacja 2019/2020 została zakończona – kierunku nie otworzono ze względu na zbyt małą ilość chętnych.

Studia są realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile.

Absolwent, który ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, gdy posiada dyplom studiów drugiego stopnia.

 • Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Ukończenie studium daje uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szkole.
 • Kwalifikacja na podstawie efektów uzyskanych w zakresie dotychczasowego wykształcenia z informatyki (90 godzin przedmiotów informatycznych)
 • Czas trwania studiów – 3 semestry (360 godzin)
 • Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Siatka godzin

Opłaty

 • Opłata za semestr wynosi 1700zł

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom ukończenia Uczelni
 3. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
 4. Ksero dowodu osobistego
 5. Zdjęcie
 6. Ksero indeksu albo suplementu

Praktyki