Kierunki


Podyplomowe studia doskonalące

Nasze studia doskonalące są odpowiedzią na aktualne potrzeby i rzeczywiste wyzwania rynku. Powstają po konsultacjach z partnerami z branży IT, którzy następnie angażują się na różnych etapach studiów. Poszczególne kierunki dają możliwość zdobycia dogłębnej i ukierunkowanej wiedzy, prowadząc do rozwoju kariery zawodowej.

Nazwa studiów

Czas trwania

Opłaty

Przetwarzanie danych - Big Data 2 semestry 4200 zł za semestr

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć na kolejnych etapach edukacyjnych (zgodnie z posiadanym wykształceniem).

Nazwa studiów

Czas trwania

Opłaty

Informatyka (nauczycielskie) 3 semestry 1700 zł za semestr
Matematyka (nauczycielskie) 3 semestry 1700 zł za semestr