Akademia CISCO


Najbliższy kurs

Kursy są wstrzymane

Zajęcia w ramach Akademii Cisco przeznaczane są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarze tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania zarządzanymi przełącznikami.

Ukończone kursu w ramach Akademii Cisco przygotowują do certyfikowanego egzaminu, który jest honorowany przez instytucje z całego świata.

PartnerLogo_360px_72_RGBAkademia sieci Cisco to program współpracy pomiędzy największym producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie. Wydział Matematyki i Informatyki UAM należy do grona instytucji oferujących studentom autoryzowane szkolenia Cisco. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Na Wydziale istnieje dedykowane laboratorium sieciowe wyposażone w przeznaczony specjalnie do szkoleń osprzęt sieciowy.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach komputer nie podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Oznacza to, że osoby rozumiejące podstawy komunikacji w sieciach komputerowych będą coraz  bardziej cenione na rynku pracy.

W ramach kursu CCNA każdy ze studentów uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez Internet. Umożliwia to zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco dostępne są w języku angielskim, zatem wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym. Uczestnicy szkolenia uzyskują także prawo do konsultacji w ramach zajęć z certyfikowanym trenerem Cisco. Zaliczenie każdego semestru potwierdzane będzie stosownym certyfikatem. Całość szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu Cisco Certified Network Associate.

Na Wydziale oferowane są następujące kursy:

Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są w języku angielskim.

Strona szkoleń on-line: http://cisco.netacad.net.

Aby zapisać się na zajęcia Akademii Cisco wystarczy wypełnić formularz. Nie trzeba być studentem UAM, aby brać udział w kursie. Uczestniczyć w nim może każdy kto posiada podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną oraz podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych. Kursy są prowadzone na poziomie podstawowym i nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych. Moduły nie są podzielone na wykłady i laboratoria, a na zajęciach kładziemy nacisk na praktykę. Grupy liczą maksymalnie 12 osób, co ułatwia efektywną pracę. Każdy z modułów kursu trwa około 2 miesiące (razem z egzaminem). Cały kurs można zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego. Kurs nie jest oferowany w ramach programów studiów, dlatego nie może być fakultetem.

Zaliczenie każdego semestru szkoleń w ramach Akademii Cisco wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zaliczenia wszystkich testów cząstkowych do poszczególnych modułów danego semestru,
 • zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał z całego semestru,
 • wypełnienia ankiety końcowej.

Do każdego z testów uczestnik szkoleń ma 3 podejścia. Z każdego testu cząstkowego jak i na egzaminie końcowym, aby pomyślnie zaliczyć semestr należy zdobyć minimum 60% punktów.
Każdy z modułów kończy się egzaminem wewnętrznym, za który nie pobieramy opłat.

Wraz z ukończeniem wszystkich czterech kursów każdy uczestnik, który uzyskał odpowiednio wysoki wynik końcowy otrzymuje Voucher zniżkowy na egzamin CCNA.
Egzamin certyfikujący CCNA w zewnętrznym ośrodku to koszt 295 USD (materiał z 3 modułów).

Uczestnictwo w kursie Akademii Sieci Cisco jest odpłatne. Obecnie cena jednego modułu (np. CCNA1) kształtuje się następująco:

 • studenci, doktoranci UAM – 700 zł
 • studenci, doktoranci innych uczelni – 900 zł
 • pracownicy UAM – 1000 zł
 • pozostałe osoby – 1100 zł

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto bankowe przed spotkaniem rozpoczynającym kurs. Dane do wykonania przelewu zostaną podane mailowo wraz z utworzeniem grupy.

TomaszZaworski

Tomasz Zaworski (UAM)

Absolwent kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. W 2005 roku w czasie początkowych lat studiów podjął pracę jako administrator sieci i systemów komputerowych aby zdobywać praktyczną wiedzę w swojej dziedzinie. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą składającą się z urządzeń Cisco, HP i Brocade.

Prosimy kontaktować się z nami przez adres mailowy akademia.cisco@wmi.amu.edu.pl lub przez poniższy formularz kontaktowy.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zapisy Akademia CISCO WMiI UAM

  Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursach Akademii Cisco. Informacje o terminach podanych grup można znaleźć w zakładce Terminy zajęć.

  Zapisanie się na kursy CCNA2 i CCNA3 wymaga udokumentowania zaliczenia semestru poprzedniego (dotyczy osób które kończyły poprzednie semestry kursu CCNA poza Wydziałem Matematyki i Informatyki).

  UWAGA! Z powodu zawieszenia zajęć na uniwersytecie trwający kurs Akademii CISCO również zostaje zawieszony. O ewentualnym wznowieniu zajęć będziemy informować Państwa mailowo.

  W roku akademickim 2019/2020 odbędą się następujące kursy:

  1. CCNA1: Introduction to Networks
   – wtorki: 10.12.2019, 17.12.2019, 07.01.2020, 21.01.2020, 04.02.2020
  2. CCNA1: Introduction to Networks
   – środy: 11.12.2019, 18.12.2019, 08.01.2020, 22.01.2020, 05.02.2020
  3. CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
   – wtorki 25.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020
  4. CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
   – środy 26.02.2020, 04.03.2020, 25.03.2020, 01.04.2020, 08.04.2020
  5. CCNA3: Enterprise Networking, Security, and Automation
   – 22.04.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020 – zgłoszenia przyjmowane są do 08.04.2020

  Termin egzaminu  ustalany jest z grupą na zajęciach.
  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
  Wszystkie zajęcia będą odbywać się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu w sali A2-18.