Akademia CISCO


Najbliższy kurs

Grupa II CCNA2
zapisy do 4 maja 2018 r.

Zajęcia w ramach Akademii Cisco przeznaczane są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarze tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania zarządzanymi przełącznikami.

Ukończone kursu w ramach Akademii Cisco przygotowują do certyfikowanego egzaminu, który jest honorowany przez instytucje z całego świata.

PartnerLogo_360px_72_RGBAkademia sieci Cisco to program współpracy pomiędzy największym producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie. Wydział Matematyki i Informatyki UAM należy do grona instytucji oferujących studentom autoryzowane szkolenia Cisco. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Na Wydziale istnieje dedykowane laboratorium sieciowe wyposażone w przeznaczony specjalnie do szkoleń osprzęt sieciowy.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach komputer nie podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Oznacza to, że osoby rozumiejące podstawy komunikacji w sieciach komputerowych będą coraz  bardziej cenione na rynku pracy.

W ramach kursu CCNA każdy ze studentów uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez Internet. Umożliwia to zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Materiały są oferowane w języku polskim oraz angielskim. Uczestnicy szkolenia uzyskują także prawo do konsultacji w ramach zajęć z certyfikowanym trenerem Cisco. Zaliczenie każdego semestru potwierdzane będzie stosownym certyfikatem. Całość szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu Cisco Certified Network Associate.

Na Wydziale oferowane są następujące kursy:

CCNA1 - Introduction to Networks (CCNA Routing and Switching - v.5)
CCNA2 - Routing and Switching Essentials (CCNA Routing and Switching v.5)
CCNA3 - Scaling Networks (CCNA Routing and Switching v.5)
CCNA4 - Connecting Networks (CCNA Routing and Switching v.5)

Pełne szkolenie prowadzone jest według kolejności zalecanej przez Cisco Networking Academy Program (CNAP), którą przedstawia poniższy schemat.

Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching (wersja 5.0). Po pierwszych dwóch kursach możliwa jest również certyfikacja Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są w języku polskim i angielskim.

Strona szkoleń on-line: http://cisco.netacad.net.

Aby zapisać się na zajęcia Akademii Cisco wystarczy wypełnić formularz. Nie trzeba być studentem UAM, aby brać udział w kursie. Uczestniczyć w nim może każdy kto posiada podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną oraz podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych. Kursy są prowadzone na poziomie podstawowym i nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych. Moduły nie są podzielone na wykłady i laboratoria, a na zajęciach kładziemy nacisk na praktykę. Grupy liczą maksymalnie 12 osób, co ułatwia efektywną pracę. Każdy z modułów kursu trwa około 2 miesiące (razem z egzaminem). Cały kurs można zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego. Kurs nie jest oferowany w ramach programów studiów, dlatego nie może być fakultetem.

Zaliczenie każdego semestru szkoleń w ramach Akademii Cisco wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zaliczenia wszystkich testów cząstkowych do poszczególnych modułów danego semestru
 • zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał z całego semestu
 • wypełnienia ankiety końcowej

Do każdego z testów uczestnik szkoleń ma 3 podejścia. Z każdego testu cząstkowego jak i na egzaminie końcowym, aby pomyślnie zaliczyć semestr należy zdobyć minimum 60% punktów.
Każdy z modułów kończy się egzaminem wewnętrznym, za który nie pobieramy opłat.

Wraz z ukończeniem wszystkich czterech kursów każdy uczestnik, który uzyskał odpowiednio wysoki wynik końcowy otrzymuje Voucher zniżkowy na egzamin CCNA.
Egzamin certyfikujący w zewnętrznym ośrodku to koszt 295 USD w przypadku CCNA (materiał z 4 modułów) lub 150 USD za każdy z egzaminów ICND1 i ICND1 (moduł 1 i 2 oraz moduł 3 i 4).

Uczestnictwo w kursie Akademii Sieci Cisco jest odpłatne. Obecnie cena jednego modułu (np. CCNA1) kształtuje się następująco:

 • studenci, doktoranci UAM – 400 zł
 • studenci, doktoranci innych uczelni – 500 zł
 • pracownicy UAM – 600 zł
 • pozostałe osoby – 700 zł

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto bankowe przed spotkaniem rozpoczynającym kurs. Dane do wykonania przelewu podane zostaną wraz z utworzeniem grupy. Nie ma możliwości uzyskania zniżki na uczestnictwo w kursie.

mateusz_hromada2

Mateusz Hromada (UAM)

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki. Od 10 lat związany z administracją sieciami i systemami komputerowymi. Projektował i wdrażał obecną infrastrukturę sieciowo-serwerową Wydziału. Zwolennik otwartego i wolnego oprogramowania. W wolnych chwilach warzy piwo w domowym browarze.

TomaszZaworski

Tomasz Zaworski (UAM)

Absolwent kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. W 2005 roku w czasie początkowych lat studiów podjął pracę jako administrator sieci i systemów komputerowych aby zdobywać praktyczną wiedzę w swojej dziedzinie. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą składającą się z urządzeń Cisco, HP i Brocade.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zapisy Akademia CISCO WMiI UAM

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursach Akademii Cisco. Informacje o terminach podanych grup można znaleźć w zakładce Terminy zajęć.

Zapisanie się na kursy CCNA2, CCNA3 lub CCNA4 wymaga udokumentowania zaliczenia semestru poprzedniego (dotyczy osób które kończyły poprzednie semestry kursu CCNA poza Wydziałem Matematyki i Informatyki).

Deklaracja modułu szkolenia:

 1. CCNA1 – Introduction to Networks (CCNA Routing and Switching – v.5)
 • Grupa I – 10.01.2018 (17:00-19:00), 24.01.2018 (17:00-20:00), 07.02.2018 (17:00-20:00), egzamin wewnętrzny
 • Grupa II – 07.03.2018 (17:00-19:00), 21.03.2018 (17:00-20:00), 04.04.2018 (17:00-20:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 19.02.2018
 • Grupa III – 10.10.2018 (17:00-19:00), 21.10.2018 (17:00-20:00), 07.11.2018 (17:00-20:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 24.09.2018
 1. CCNA2 – Routing and Switching Essentials (CCNA Routing and Switching v.5)
 • Grupa I – 03.02.2018 (10:00-15:00), 28.02.2018 (10:00-15:00), 21.03.2018 (10:00-15:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 25.01.2018
 • Grupa II – 12.05.2018 (09:00-14:00), 19.05.2018 (09:00-14:00), 26.05.2018 (09:00-14:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 04.05.2018
 • Grupa III – 01.12.2018 (09:00-14:00), 08.12.2018 (09:00-14:00), 15.12.2018 (09:00-14:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 04.12.2018
 1. CCNA3 – Scaling Networks (CCNA Routing and Switching v.5)
 • Grupa I – 13.06.2018 (17:00-20:00), 20.06.2018 (17:00-20:00), 27.06.2018 (17:00-20:00), 04.07.2018 (17:00-20:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 25.05.2018
 • Grupa II – 16.01.2019 (17:00-20:00), 23.01.2019 (17:00-20:00), 30.01.2019 (17:00-20:00), 06.02.2019 (17:00-20:00), egzamin wewnętrzny – zgłoszenia przyjmowane są do 29.12.2018
 1. CCNA4 – Connecting Networks (CCNA Routing and Switching v.5)
 • Grupa I – kwiecień 2019 – dokładne terminy zostaną podane wkrótce

Termin egzaminu jest ustalany z grupą na zajęciach.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu w sali A2-18.

kd_v1

dr Krzysztof Dyczkowski

Administrator programu Cisco Network Academy na UAM

E-mail: akademia.cisco@wmi.amu.edu.pl