Akademia CISCO


Najbliższy kurs

CCNA1
listopad 2019

Zajęcia w ramach Akademii Cisco przeznaczane są dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarze tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania zarządzanymi przełącznikami.

Ukończone kursu w ramach Akademii Cisco przygotowują do certyfikowanego egzaminu, który jest honorowany przez instytucje z całego świata.

PartnerLogo_360px_72_RGBAkademia sieci Cisco to program współpracy pomiędzy największym producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie. Wydział Matematyki i Informatyki UAM należy do grona instytucji oferujących studentom autoryzowane szkolenia Cisco. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Na Wydziale istnieje dedykowane laboratorium sieciowe wyposażone w przeznaczony specjalnie do szkoleń osprzęt sieciowy.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach komputer nie podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Oznacza to, że osoby rozumiejące podstawy komunikacji w sieciach komputerowych będą coraz  bardziej cenione na rynku pracy.

W ramach kursu CCNA każdy ze studentów uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez Internet. Umożliwia to zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco dostępne są w języku angielskim, zatem wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym. Uczestnicy szkolenia uzyskują także prawo do konsultacji w ramach zajęć z certyfikowanym trenerem Cisco. Zaliczenie każdego semestru potwierdzane będzie stosownym certyfikatem. Całość szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu Cisco Certified Network Associate.

Na Wydziale oferowane są następujące kursy:

CCNA1 - Introduction to Networks (CCNA Routing and Switching - v.5)

Program obejmuje przedstawienie architektury, struktury, funkcji, podzespołów i modeli Internetu i sieci komputerowych. Zasady adresowania IP i podstawy działania Ethernetu, media i operacje zostaną zaprezentowane w celu zbudowania podstaw dla programu kursu.

Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili zbudować proste sieci LAN, wykonać podstawowe konfiguracje routerów
i przełączników i wdrożyć schemat adresowania IP.
Program:

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji
 11. To jest sieć!

Zakres: Pobierz

CCNA2 - Routing and Switching Essentials (CCNA Routing and Switching v.5)

Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności.

Pod koniec kursu słuchacze będą potrafili skonfigurować router, zdiagnozować i rozwiązać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami RIPvl, RIPv2, OPSF w pojedynczym obszarze i OSPF wieloobszarowym, wirtualnymi sieciami LAN, a także z routingiem wewnątrzsieciowym inter-VLAN w sieciach IPv4 i IPv6.

Program:

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. VLAN-y
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

Zakres: Pobierz

CCNA3 - Scaling Networks (CCNA Routing and Switching v.5)

Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w wielkich i złożonych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby korzystać z ich zaawansowanych funkcjonalności.

Pod koniec kursu słuchacze będą potrafili skonfigurować router, diagnozować i rozwiązywać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami OSPF, EIGRP, STP i VTP w sieciach IPv4 i IPv6. Słuchacze zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji DHCP i DNS w sieci.

Program:

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

Zakres: Pobierz

CCNA4 - Connecting Networks (CCNA Routing and Switching v.5)

Moduł opisuje technologie sieci WAN oraz usługi sieci niezbędne do spójnego zastosowania w złożonych sieciach komputerowych. Kurs pozwala słuchaczom zrozumieć kryteria selekcji urządzeń sieci i technologii WAN niezbędne do sprostania wymaganiom sieci. Słuchacze nauczą się konfigurowania i diagnozowania problemów urządzeń sieci oraz rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z protokołami łączy danych. Zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji IPSec i VPN w złożonej sieci komputerowej.

Program:

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)

Zakres: Pobierz

Pełne szkolenie prowadzone jest według kolejności zalecanej przez Cisco Networking Academy Program (CNAP), którą przedstawia poniższy schemat.

Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching (wersja 5.0).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są w języku angielskim.

Strona szkoleń on-line: http://cisco.netacad.net.

Aby zapisać się na zajęcia Akademii Cisco wystarczy wypełnić formularz. Nie trzeba być studentem UAM, aby brać udział w kursie. Uczestniczyć w nim może każdy kto posiada podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną oraz podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych. Kursy są prowadzone na poziomie podstawowym i nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych. Moduły nie są podzielone na wykłady i laboratoria, a na zajęciach kładziemy nacisk na praktykę. Grupy liczą maksymalnie 12 osób, co ułatwia efektywną pracę. Każdy z modułów kursu trwa około 2 miesiące (razem z egzaminem). Cały kurs można zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego. Kurs nie jest oferowany w ramach programów studiów, dlatego nie może być fakultetem.

Zaliczenie każdego semestru szkoleń w ramach Akademii Cisco wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zaliczenia wszystkich testów cząstkowych do poszczególnych modułów danego semestru
 • zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał z całego semestu
 • wypełnienia ankiety końcowej

Do każdego z testów uczestnik szkoleń ma 3 podejścia. Z każdego testu cząstkowego jak i na egzaminie końcowym, aby pomyślnie zaliczyć semestr należy zdobyć minimum 60% punktów.
Każdy z modułów kończy się egzaminem wewnętrznym, za który nie pobieramy opłat.

Wraz z ukończeniem wszystkich czterech kursów każdy uczestnik, który uzyskał odpowiednio wysoki wynik końcowy otrzymuje Voucher zniżkowy na egzamin CCNA.
Egzamin certyfikujący CCNA w zewnętrznym ośrodku to koszt 295 USD (materiał z 4 modułów).

Uczestnictwo w kursie Akademii Sieci Cisco jest odpłatne. Obecnie cena jednego modułu (np. CCNA1) kształtuje się następująco:

 • studenci, doktoranci UAM – 500 zł
 • studenci, doktoranci innych uczelni – 600 zł
 • pracownicy UAM – 700 zł
 • pozostałe osoby – 800 zł

Istnieje możliwość opłacenia całego kursu CCNA1-4 na cały rok akademicki. Obowiązuje wtedy zniżka na uczestnictwo w kursie. Cena za cały kurs wynosi wtedy:

 • studenci, doktoranci UAM – 1800 zł
 • studenci, doktoranci innych uczelni – 2200 zł
 • pracownicy UAM – 2500 zł
 • pozostałe osoby – 2900 zł

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto bankowe przed spotkaniem rozpoczynającym kurs. Dane do wykonania przelewu zostaną podane mailowo wraz z utworzeniem grupy.

TomaszZaworski

Tomasz Zaworski (UAM)

Absolwent kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. W 2005 roku w czasie początkowych lat studiów podjął pracę jako administrator sieci i systemów komputerowych aby zdobywać praktyczną wiedzę w swojej dziedzinie. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą składającą się z urządzeń Cisco, HP i Brocade.

Prosimy kontaktować się z nami przez adres mailowy akademia.cisco@wmi.amu.edu.pl lub przez poniższy formularz kontaktowy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zapisy Akademia CISCO WMiI UAM

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursach Akademii Cisco. Informacje o terminach podanych grup można znaleźć w zakładce Terminy zajęć.

Zapisanie się na kursy CCNA2, CCNA3 lub CCNA4 wymaga udokumentowania zaliczenia semestru poprzedniego (dotyczy osób które kończyły poprzednie semestry kursu CCNA poza Wydziałem Matematyki i Informatyki).

W związku ze zmianami Cisco, które planuje wdrożenie nowej wersji kursu od listopada 2019, na rok akademicki 2019/2020 podajemy tylko orientacyjne terminy. Dokładne terminy zostaną podane po wdrożeniu zmian. Zajęcia odbywają się w środy o godzinie 17:00. Przepraszamy za utrudnienia i w razie pytań prosimy o kontakt.

 1. CCNA1 – Introduction to Networks (CCNA Routing and Switching – v.5)
  listopad-grudzień 2019 – zgłoszenia przyjmowane są do 21.10.2019
 1. CCNA2 – Routing and Switching Essentials (CCNA Routing and Switching v.5)
  styczeń-luty 2019
 1. CCNA3 – Scaling Networks (CCNA Routing and Switching v.5)
  marzec-kwiecień 2020
 1. CCNA4 – Connecting Networks (CCNA Routing and Switching v.5)
  maj-czerwiec 2020

Termin egzaminu jest ustalany z grupą na zajęciach.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu w sali A2-18.